Informační deska

Členská schůze Per rollam - výběr dodavatele instalace nového výtahu vč. souvisejících prací a činností

Dobrý den, s ohledem na pandemickou situaci v ČR a ohledem na vládní nařízení se členská schůze uskuteční per rollam , to znamená distančně s hlasováním písemně. V příloze naleznete zápis ze schůze - Návrh usnesení pro hlasování per rollam.
Zároveň v příloze naleznete porovnání 3 dodavatelů, kompletní nabídku dodavatele preferovaného představenstvem BD. Tento dodavatel nabídl nejkratší dobu realizace, nejlepší cenu za následný pravidelný servis a především nejlepší cenu za realizaci.

Žádáme vás o vrácení podepsaného usnesení ve lhůtě 30.3.3032. V usnesení vyplnit tiskacím písmen jméno člena bytového družstva, datum podpisu a podpis člena bytového družstva. A v neposlední řadě vaše hlasování ANO/NE.

Vyplněné a podepsané usnesení vhoďte do poštovní schránky bytového družstva v přízemí bytového domu nebo předejte osobně paní Pokorné/ panu Toločkovi.

Termín vlastní realizace instalace nového výtahu bude upřesněn po podpisu smlouvy s dodavatelem. Předběžný odhad dodavatelské firmy je konec léta/ začátek podzimu. Financování nového výtahu bude z vlastních zdrojů bytového družstva.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687