Informační deska

volba členů statutárních orgánů družstva

Členská schůze Per rollam - volba statutárních orgánů bytového družstva

Dobrý den,
s ohledem na pandemickou situaci v ČR a ohledem na vládní nařízení se členská schůze uskuteční per rollam , to znamená distančně s hlasováním písemně. V příloze naleznete zápis ze schůze - volba členů statutárních orgánů družstva.

- Návrh usnesení pro hlasování per rollam.

Volba členů statutárních orgánů probíhá každé tři roky. Přiložený návrh/osoby je shodný se současným stavem, to znamená že navrhujeme stejné osoby jako v minulém volebním období.

Žádáme vás o vrácení podepsaného návrhu usnesení ve lhůtě 30.3.3032. V usnesení vyplnit tiskacím písmen jméno člena bytového družstva, datum podpisu a podpis člena bytového družstva. A v neposlední řadě vaše hlasování ANO/NE.

Vyplněné a podepsané usnesení vhoďte do poštovní schránky bytového družstva v přízemí bytového domu nebo předejte osobně paní Pokorné/ panu Toločkovi, popřípadě zašlete elektronicky.

Prosím potvrďte doručení tohoto emailu

S pozdravem

Ing. Petr Toločko
místopředseda BD Veltruská 605
Veltruská 605/10
190 00 Praha9
bdveltruska605@gmail.com

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687